Volner Yvette

Rácz tanár úr néhány napja

Első nap
Egy szép tavaszi délután éppen kémiaórát tartottam. Amikor tekintetemet végighordoztam az én kedves kis tanítványaimon, nagyon bódultnak látszottak. Nem értettem, miért ásítoznak, nyújtózkodnak ennyien, ábrándozásomból végül a szomszédban zenélő zongora-verkli zökkentett ki. Szép, dallamos bécsi induló volt. Megkértem a kis Csengeyt, hogy csukja be az ablakot. Néhány perc elteltével viszont nagyon is megelevenedtek, nagyon mérges lettem, mire mindenki abbahagyta a fészkelődést. Végül rápillantottam a karórámra, és megértettem a mozgolódás okát: öt perc múlva vége lesz az órának. Feladtam a házi feladatot, és amikor csöngettek, a gyerekek illedelmesen és gyorsan elköszöntek. A gyerektömeg gyanúsan szelíd sietéssel vonult haza, ám amikor utánuk néztem, az igyekvés vad rohanássá fokozódott. Rászóltam a sok eleven diákra, mire ők egy kicsit lassítottak, de két lépés után ugyanolyan vad rohanásban törtek ki. Ezek a kis csibészek, na majd holnap számolok velük. Legalább dupla adag házi feladatot fogok nekik adni, hogy legyen okuk ennyire gyorsan hazarohanni. A tanáriban a teámat megittam, néhány szót váltottam egyik kedves kollégámmal, utána mentem haza. Otthon a feleségem meleg ebéddel fogadott. A fiam örömmel üdvözölt és boldogan újságolta, hogy latinórán ötösre felelt. Három órakor lementem a parkba sétálni a családommal, ahol fagylaltoztunk. Találkoztunk a bátyámurammal, a nejem meg is hívta őt vacsorára. A bátyám örömmel fogadta feleségem invitálását. Az esténk egy kellemes családi beszélgetés keretében telt el.
 
Rácz tanár úr második napja
Reggel a szokásos zajra ébredtem. A lópatkók vidáman kopogtak a macskaköves utcán, a templomban a reggel hét órai harang szólt. Az emberek zsivaja kezdte betölteni az utcát. Felöltöztem, kimentem a konyhába reggelizni. A fiam álmosan szürcsölgette a teáját, a nejem az ágyakat igazgatta a hálószobákban. Leültem a gyermekemmel szemben, s gépiesen rágni kezdtem egy karéj kenyeret. Miután a csésze kávémat is elfogyasztottam, a feleségem szólt, hogy indulni kellene. Az uzsonnámat közben beraktam a táskámba, és kedvtelenül nekivágtam az iskolába vezető útnak.
Reggel a saját osztályommal volt órám, kémiaóra volt. A Boka János teljesített a legjobban. A Leszik gyerek felrobbantott egy üvegcsét, a Barabás tűvel szurkálta Kolnayt, ezért figyelmeztetőt is kapott. A Weisz félrecsöppentette a kénsavat, és ezzel lyukat égetett a padba. Kicsöngetéskor a gyerekek illedelmesen elköszöntek, és a folyosók megteltek sok kis diákkal. A tanáriba menet találkoztam a Barabással és a Kolnayval, akik éppen egymást marták. Rájuk szóltam, hogy fejezzék be a verekedést, és jöjjenek velem az igazgató úrhoz. Mikor végre a tanáriba értem, balszerencsémre becsöngettek a következő órára. Felkaptam a kémiakönyveimet, és mentem a tizenkettedik a osztályba tanítani…
Mikor végre valahára befejeződött a tanítás, egyenest mentem hazafelé. Útközben találkoztam az egyik kollégámmal, és amíg a kereszteződésnél az útjaink el nem váltak, sokat beszélgettünk különböző tanítási dolgokról. Otthon a feleségem várt a meleg pörkölttel, ez utóbbihoz kaptam egy bögre illatos teát. Lepihentem egy kicsit, körülbelül egy óra hosszára, de aztán kénytelen voltam kijavítani a kilencedik c osztály dolgozatát. Négy óra körül végeztem is vele. Gábor (ő a fiam) lihegve ért haza, ugyanis fociedzése volt. Vele volt a barátja is. A kedvesem nekiállt a vacsorai cipó megsütéséhez, én addig kitakarítottam a tyúkudvart. A gyerekek nemsokára kijöttek szólni, hogy a vacsora tálalva van. Fáradtan bevánszorogtam az ajtón, és mohón nekiestem a cipónak, ami még javában meleg volt. A maradék időben könyveket olvastam. Kilenc órára meg is fürödtem, s hullafáradtan bezuhantam az ágyba, s rögtön el is nyomott az álom.
 
Rácz tanár úr harmadik napja
Reggel arra ébredtem, hogy a feleségem rángat: ,,Kelj föl, kelj föl, mindjárt elkésel a munkahelyedről!”. Ránéztem az órára, és meglepődve láttam, hogy öt perc múlva fél nyolc lesz. Kapkodva magamra húztam a ruháimat, és gyorsan futottam ki a konyhába. ,,Szia, apa!” – szólt a fiam, és iskolatáskával a hátán kiment a kapun. A kávémat gyorsan behörpintettem, és az uzsonnával a kezemben befutottam a hálószobába, hogy berakjam a táskámba. Gyorsan felvettem a kabátomat is, megcsókoltam a feleségemet, elindultam az iskolába.
Útközben megettem a reggelimet, ami egy tojásos szendvicsből állt. Mikor odaértem az iskolába, alighogy bementem a kapun, hallottam, hogy becsengetnek. Futva elindultam a tanáriba, és szokás szerint a folyosók tele voltak a tantermekbe betóduló diákokkal. Nagy nehezen utat törtem magamnak közöttük, és tíz perc múlva már a tanáriban voltam. Éppen akkor ment el az utolsó kollégám órát tartani. Gyorsan felkaptam a kémia tankönyvemet, és sietve elindultam órát tartani. A folyosókon immár néma csend uralkodott. Futottam, futottam, egészen a kémiaterem ajtajáig.
Ott aztán az ajtó előtt kifújtam magam, és nyugodtan benyitottam a terembe. A sok gyerek rögtön vigyázzállásba állt, bár az arcuk elég nagy álmosságot tükrözött. Intettem nekik, hogy üljenek le, és nyissák ki a könyveiket a százötödik oldalon. Elolvastattam az oldalt hangosan Csónakossal, de annyira akadozott az álmosságtól, hogy amit olvasott, alig lehetett érteni. Az óra hátralévő részében az oxigénnel kísérleteztünk. Elég rosszul ment. Feladtam a házi feladatot, hogy holnapra tanuljanak meg három hosszú oldalt.
A többi órám az alsóbb osztályosokkal zajlott, ilyesmi körülmények között zajlott… Mire vége lett az utolsó tanítási órámnak, éppen tizenkettőt ütött az óra. A gyerekek egy gyors köszönéssel kimentek a tanteremből, és én is indultam hazafelé. Útközben azon gondolkodtam, mi legyen a délutáni program. Annyit agyaltam, hogy észre se vettem, hogy már be is mentem a kapun. Az orromat megcsapta az ebéd illata. Tejfölös burgonya volt. Köszöntem a famíliának, és mohón ebédelni kezdtem. Annyira álmos voltam, hogy ebéd után aludni mentem. Rögtön el is nyomott az álom. Este hat órakor felébredtem. A vacsora már ki is hűlt, de hidegen sem volt rossz. A fiamat kikérdeztem latinból. A maradék időben újságot olvasgattam, utána mentem fürdeni. Kilenc óra volt. Már mindenki aludt rajtam kívül. Befeküdtem az ágyba és csak későn nyomott el az álom.
 
 
Volner Yvette 6. a
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium