Szakirodalom

A szakirodalmat összeállította Murányi Gábor.


Digitalizált szakirodalom
 
 
Murányi Gábor: Vízum haza. Levélválasz Murányi Gábor kérdéseire. = M. T.: Falra borsó. Budapest–Sopron. 1997. Argumentum–Bethlen. 
Pomogáts Béla: Két búcsúztató között. = M. T.: A párizsi vártán. Marosvásárhely. 2000. Mentor.
Tibori Szabó Zoltán: „A forradalom igazából nem engedünk”  avagy Méray Tibor „közismert román író”-vá válásának hiteles története. = M. T.: 44 év után. Marosvásárhely. 2001. Mentor.
Murányi Gábor: A konok hűség könyve. = M. T.: Imre bácsi. Nagy Imre közelről és a messzeségből. Pécs. 2008. Alexandra.
 


Szakirodalom
 
Sarkadi Imre: Író a tűzvonalban. Méray Tibor: Koreai jelentés. Irodalmi Újság, 1953. augusztus 1.
Tardos Tibor: Miért éppen Méray Tiborról? Irodalmi Újság, 1954/34.
Márton László: Méray Tibor: Búcsúlevél. Irodalmi Újság, 1958. november.
Fontaine, André: La rupture de Pékin-Moscou – Tibor Méray. Le Monde, 1966. július 13.
Schöpflin György: Tragikus hős és előfutár. Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. Irodalmi Újság, 1978/5–6.
Béládi Miklós – Pomogáts Béla – Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. Bp. 1986. Gondolat.
Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985. Bp. 1989. Európa.
Murányi Gábor: „Tisztító vihar” és „A vízumkéréstől valóban viszolyogtam”. Levélinterjú két részben. Magyar Nemzet, 1989. június 15. és 16.
Györffy Miklós: Méray Tibor. Interjú. = Gy. M.: Akkor is hazafiak. Bp. 1990. Új Idők, 35–74. p.
Rózsa László: A Szabad Néptől az Irodalmi Újságig. Méray Tibor a megtett útról beszélget a Népszabadság munkatársával. Népszabadság, 1990. augusztus 4.
Irodalmi Újság 1957–1989. Dokumentumok a lap történetéből. Bp. 1993. Argumentum.
Murányi Gábor: „Ahol az érvek megszűnnek, ott kezdődik a durvaság.” Beszélgetés Méray Tiborral. Köztársaság, 1993. április 23.
Murányi Gábor: „Az önbírálat nem kívülről adott parancs.” A hetvenesztendős Méray Tibor köszöntése. Magyar Hírlap, 1994. április 6.
Pomogáts Béla: A történelem tanúja. Méray Tibor hetvenéves. Magyar Nemzet, 1994. április 6.
Seres Attila: Magyarországon a katarzis elmaradt. Párizsi beszélgetés a hetvenéves Méray Tiborral. Népszabadság, 1994. április 6.
Tardos János: Egy öreg párizsi felforgató elem. Magyar Narancs, 1994. április 21.
Rainer M. János: …a megszólításokról és a megszólalásokról, Méray Tibornak 70. születésnapján. Beszélő, 1994. április 28.
Márton László: Tisztelet Méray Tibornak. Élet és Irodalom, 1994. szeptember 16.
Kántor Lajos: Megkésett olvasói levél. Látó (Marosvásárhely), 1994/12.
Miklós Gábor: Falra hányt borsó. Méray Tibor kötete a közírás lehetetlenségéről. Népszabadság, 1997. július 10.
Tibori Szabó Zoltán: A lepergett és kikelt borsó faldöntésre készül. Korunk (Kolozsvár), 1998/7.
Nagy Pál: Falra hányt borsó. Válaszféle Méray Tibornak. Népszabadság, 1998. augusztus 10.
Fencsik Flóra: Falra borsó...? Méray Tibor hetvenöt éves. Élet és Irodalom, 1999. április 2.
Seres Attila: Szellemi emigrációban. Méray Tibor hetvenöt esztendős. Népszabadság, 1999. április 6.
Kim Uchang: The Trial of Sul Chungsik. = The Korean War: Experiences and Reflections. Washington. 2000.
Láng Zsolt: A párizsi Irodalmi Újság. Levélinterjú Méray Tiborral. Európai Utas, 2000/4.
Pomogáts Béla: Két búcsúztató között. Méray Tibor írásai elé. = M. T.: A párizsi vártán. Marosvásárhely. 2000. Mentor, 5–19. p.
Murányi Gábor: Egy türelmes párizsi magyar. Könyvhét, 2000. július 13.
Lászlóffy Csaba: Ha nem is végszóra várva. Kritika A párizsi vártán című kötetről. Szabadság (Kolozsvár), 2000. október 13.
Tibori Szabó Zoltán: „A forradalom igazából nem engedünk” avagy Méray Tibor „közismert román író”-vá válásának hiteles története. Előszó. = M. T.: 44 év után. Marosvásárhely. 2001. Mentor, 5–23. p.
Gömöri György: Vigyázó szem Párizsból. Élet és Irodalom, 2001. március 2.
Gecse Géza: A beszéd és a felejtés a külpolitikában. Beszélgetés Méray Tiborral. = G. G.: Állam és nemzet a rendszerváltás után. A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata. Bp. 2002. Kairosz–Logos.
Mihancsik Zsófia: Hétzáró. Interjú. Klubrádió, 2002. október 27.
Módos Péter: Kórtünet vagy múló rosszullét? Interjú. Európai Utas, 2005/4.
Kaiser Ottó: Párizsi vizit Méray Tibornál. Képriport. Szöveg: M. T.: Élettöredékek prózában és versben. Könyvjelző, 2006. május.
Murányi Gábor: A konok hűség könyve. Utószó. = M. T.: Imre bácsi. Nagy Imre közelről és a messzeségből. Pécs. 2008. Alexandra, 183–195. p.
Módos Péter: Kettős vagy másfeles identitás. Interjú. Európai Utas, 2008/2–3.
Kis Tibor: Nagy Imre nem érezné itt valami jól magát. Interjú. Népszabadság, 2008. június 16.
Domokos Áron: Minden kezdet könnyű vagy nehéz? Interjú. Hungaricum, 2008 augusztus.
Patrick Morgan: On the side of the Bullies. On Burchett, by Tibor Meray. Quadrant [Ausztrália], 2008 szeptember.
Seres Attila: Párizsi toronyőr. Portré. Népszabadság, 2009. április 6.
Mátraházi Zsuzsa: Oknyomozó novellista. Budapesti találkozás Méray Tiborral. [Az Egy és más című kötetről.] Könyvhét, 2012 november.
Fátyol Gabriella: Egy élet a vakhit ellen. Méray Tibor: Egy és más. Népszava, 2012. december 1.