Rendezvények

Sze.
10.
18:00
Végel László 75
Közreműködik: Dresch Mihály zene
P.
12.
19:00
Szent Bálint-nap

«     február    »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      

JEGYZŐKÖNYV - 2011

A MÓRICZ ZSIGMOND IRODALMI ÖSZTÖNDÍJ
KURATÓRIUMI ÜLÉSÉRŐL

Időpont: 2011. április 6. 10 óra 30 perc
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum

Jelen vannak:
Balogh Endre (JAK, elnök)
Csepregi János (FISZ, elnökségi tag)
Györe Balázs (Szépírók Társasága, alelnök)
Kollár Árpád (FISZ, elnök)
Sopotnik Zoltán (JAK, elnökségi tag)
Szentmártoni János (Magyar Írószövetség, elnök)
Budai Katalin (NEFMI Művészeti Főosztálya)
Gáspár György (PIM, a kuratórium titkára)
 
1.      Gáspár György, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket. A kurátorok az ülés levezető elnökének Gáspár Györgyöt, jegyzőkönyv-vezetőnek Budai Katalint választották meg. A kuratórium elfogadta az ülés napirendjét és megállapította határozatképességét. A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Endrét és Györe Balázst egyhangúlag megszavazták.
 
2.      A Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj új működési szabályzatát (amely a NEFMI irányításával és jóváhagyásával, a pályázatot szakmailag bonyolító PIM és a pénzügyi bonyolító MMIKL bevonásával készült) a kuratórium már az ülést megelőzően megismerte. Az ezzel harmonizáló kuratóriumi működési szabályzat tervezetét elfogadta, annak 2.) e.) pontjában foglaltakat az alábbi szerint - időtartamára vonatkozóan is szigorítva módosította: „Nem vehet részt döntéshozóként vagy döntés-előkészítésben közreműködőként az, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll vagy állt a pályázat elbírálását megelőző naptári év január 1-t követően. A kuratóriumi tag nem vehet részt annak a pályázó pályázatának a megtárgyalásában, elbírálásában és a szavazásban, akivel üzleti tulajdonostársi kapcsolatban áll vagy állt, azonos munkáltatója van vagy volt, vagy aki egy irányító/vezető testületben tagtársa a pályázat elbírálását megelőző naptári év január 1-t követően. Ezeket a bírálat megkezdése előtt kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatban kötelesek feltüntetni.”
3.      A kuratórium az előző évi ösztöndíjasok beszámolóit egyenként áttekintette, és egyhangúlag elfogadta, megállapítva, hogy vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.
 
4.      A kuratórium Budai Katalin tájékoztatása alapján tudomásul vette, hogy az ösztöndíj időtartama az 1015/2011. (II. 11.) sz. Kormányhatározat elrendelte zárolás – amely az ösztöndíjakra felhasználható keretösszeget is érintette – következményeként a pályázati felhívással ellentétben 11 hónapra csökkent.
 
5.      A kurátorok mindegyike írásban nyilatkozatot tett az egyes pályázókkal a 2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv) rendelkezései szerint való összeférhetetlenségről, és az elfogadott kuratóriumi működési szabályzat szerinti relatív összeférhetetlenségről. Az érintett kurátor nem vett részt az adott pályázat megtárgyalásában, elbírálásában és a szavazásban.
 
6.      A 2011. évre 110 pályázat érkezett be, melyek közül 5 nem felelt meg a pályázati kiírás valamelyik feltételének. Az érvényes pályázatokat egyenként megtárgyalva és értékelve a kuratórium 45 pályázatot javasolt szavazásra bocsátani. Ezekről több körben, (előbb 17, majd következő körben 13 nevet választva) alapos érvelés után szavazott, aminek eredményeképpen az alábbi pályázóknak ítélt meg ösztöndíjat 2011-re:
1.     Arany Zsuzsanna (Az életrajzírás esztétikája c., várhatóan magas színvonalú irodalomelméleti munkája megírásához)
2.     Ayhan Gökhan (Három-négy ciklusra tervezett, a hit és a történelem témáját homlokterébe állító második verseskötetéhez)
3.     Burns Katalin (A garzon c. – lényegében háromszereplős – novellafüzérének megírásához)
4.     Deres Kornélia (Szőrapa c. verseskötete befejezéséhez, a második elkezdéséhez, valamint kritika- és tanulmányírói tevékenysége folytatásához)
5.     Falvai Mátyás (Egy 12 novellából álló kötet megírásához, ahol az írások középpontjában egy gyermekkorú alak áll, a ’80-as - ’90-es évek fordulóján)
6.     Iván Péter (A Pacaváros c., hét elemből álló novellaciklus megírásához, amelynek darabjai a vak és látásvesztés folyamatán éppen keresztüleső fiatalok élethelyzetei köré koncentrálódnak)
7.     Kele Fodor Ákos (A Képtelen lehetőség munkacímű versciklus megírásához)
8.     L. Varga Péter (A kortárs költészet hatástörténeti vizsgálatához, egy monográfia keretében)
9.     Pénzes Tiborc Szabolcs (A már megkezdett, 17. sz.-i Medgyesi-szöveg kutatásainak folytatásához, és a Czeglédi-életmű filológiai és textológiai vizsgálatához)
10.  Simon Márton (Polaroid&Lullabies c. versciklusa megírásához, és a már évek óta megkezdett prózaversei folytatásához)
11.  Szakmány György (Mákos – a teljes és igaz történet c. regénye befejezéséhez, melynek főszereplői a miloševići diktatúra évtizedében Újvidéken tanuló magyar egyetemisták)
12.  Szőllőssy Balázs (Második verseskötete összeállításához, és prózai művek megírásához)
13.  Vincze Ferenc (A Desertum c., kilenc történetből álló elbeszélésciklus megírásához, aminek mindegyik darabja egy nagyapa és egy unoka viszonyán alapul)
 
7.      Az ösztöndíjak folyósításának időtartamát figyelembe véve (2011. április – 2012. február) a kuratórium az idei ösztöndíjasok beszámolásának határidejét 2012. március 15.-ben határozta meg.
8.      Gáspár György a kuratórium munkáját megköszönve, az ülést bezárta.
 
 
Budapest, 2011. április 6.
 
 
 
 
                Titkár                                         Jegyzőkönyv-vezető
 
 
 
Hitelesítők:
 
 
                                      Balogh Endre                                        Györe Balázs
 

Terembérlet
Sajtószoba
Irodalmi évfordulók
Hírlevél feliratkozás