Emigrans.hu

Nyitólap
A honlapról
Emigrációtörténet
Gyűjteményi tájékoztató
Sajtógyűjtemény
Ajánló
Irodalmi topográfia
Kutatás
 

 

Irodalmi Ujság


  Az Irodalmi Ujság első emigráns száma – röplap formájában – március 15-i keltezéssel Bécsben jelent meg. Vezércikkének tanúsága szerint az új lap feladata elmondani mindazt, amit a hazában nem lehet, szót emelni a szabadságért mindaddig, amíg a Magyarországon betiltott Írószövetség újból megkezdheti működését, és egy demokratikusan választott vezetőség jelöli ki azokat a szerkesztőbizottságokat, amelyek újraindíthatnak lapokat.  »

 

Magyar Műhely


  A Magyar Műhelyelső száma, amelyet 1962. április 14-én mutattak be a párizsi magyar közönségnek, május elsejei dátummal jelent meg. A lapot 1956-ban emigrációba kényszerült fiatalok alapították. Tervezgetésük, későbbi következetes és áldozatos munkájuk nyomán a folyóirat a fiatal irodalom bemutatkozó fórumából harcos orgánummá nőtte ki magát. A mindig nyitott, ám egyre nyilvánvalóbban az avantgárd felé forduló lap nagy formátumú szerkesztők munkásságát tükrözi.
 
 »

 

Új Látóhatár


  1950-ben Svájcba emigrált magyar fiatalok (többségükben Kovács Imre hajdani parasztpárti politikus hívei) megalapították a Látóhatár című politikai és irodalmi folyóiratot. Hogy menedékjoguk ne kerüljön veszélybe, titokban szervezték és terjesztették a lapot. Rövid svájci megjelenés után mégis lelepleződtek, ezért a szerkesztőséget előbb Párizsba, majd 1953-ban Münchenbe költöztették. A belső ellentétek 1957-ben egyfajta „szakadáshoz” vezettek a szerkesztőség összetételében, ennek nyomán indult útjára 1958-ban az Új Látóhatár.  »