Bibliográfia

A bibliográfiát összeállította SZILASI LÁSZLÓ.
 
Kötetek
 
Héj. Bp. 1972. Magvető, 120 p.
2., helyreállított kiad. Pécs. 2001. Jelenkor, 120 p.
 
Egy földterület növénytakarójának változása. Bp. 1979. Magvető, 122 p.
2. átd. Pécs. 2010. Jelenkor, 69 p.
 
Máshogy mindenki más. Bp. 1979. Móra, 56 p.
 
A hopik könyve. Bp. 1983. Magvető, 178 p.
2. kiad. Pécs. 2007. Jelenkor, 168 p.
 
1972. szeptember. Bp. 1988. Magvető, 131 p.
2., jav. kiad. Bp. 1993. Pesti Szalon, 128 p.
3., jav. kiad. Pécs. 2003. Jelenkor.
When you became she. Transl. by Bruce Berlind. Riverside. 1994. Xenos Books.
Septembre 1972. Trad. par Marc Martin. Paris. 2002. Virág.
Settembre, 1972. Trad. di Vera Gheno. Milano. 2004. Anfora. 
 
A chicagói magasvasút montrose-i állomásának rövid leírása. Egybegyűjtött versek. Bp. 1994. Helikon, 259 p.
 
Kedves John. Levelek Kaliforniába. Bp. 1995. Helikon, 261 p.
 
Halászóember. Szajla. Töredékek egy faluregényhez 1987–1997. Pécs. 1998. Jelenkor.
2., átdolgozott és jav. kiad. Pécs. 2006. Jelenkor, 552 p.
Sajla: iskidani odlomci jednog romana o selu. (Biblioteka Mađarska književnost, kolo 1; 4.) Beograd. 2000. Dereta.
 
Oravecz Imre válogatott költeményei. Bp. 2001. Unikornis. (A magyar költészet kincsestára, 91.) 
 
A megfelelő nap. Pécs. 2002. Jelenkor, 248 p.
 
Egy hegy megy. Pécs. 2006. Alexandra, 224 p. (Szignatúra Könyvek.)
 
Ondrok gödre. Az álom anyaga, első könyv. Pécs. 2007. Jelenkor, 384 p.
 
Kaliforniai fürj. Pécs. 2012. Jelenkor, 621 p.
2. jav. kiad.Pécs. 2013. Jelenkor, 621 p.
 
Műfordítások
 
Ajgi, Gennadij: A sámán fia. Bp. 1974. Magvető.
Frischmuth, Barbara: A zárda. Bp. 1974. Európa.
Artmann, Hans Carl: How much, szivi? Bp. 1978. Európa.
Kroetz, Franz Xaver: Felső-Ausztria. Drámák. Bp. 1980. Európa.
Celan, Paul: Paul Celan versei. In: Színkép. Bp. 1984. Móra.
Rjókan Taigu: Ablakban feledett hold. Bp. 1999. Terebess.