Rendezvények

Sze.
10.
18:00
Végel László 75
Közreműködik: Dresch Mihály zene
P.
12.
19:00
Szent Bálint-nap

«     február    »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      

A Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj működési szabályzata

1.) A pályázat
 
a.)    A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a legfontosabb tudnivalókat. A pályázati feltételeket a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) állapítja meg, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM), a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) valamint a kuratórium javaslatainak figyelembe vételével. Vitás kérdésekben a kötelező jogszabályi rendelkezések, ezek hiányában a pályázati kiírásban foglaltak a mérvadóak. A pályázat szakmai lebonyolítását (meghirdetés, a pályázatok fogadása és feldolgozása, szükség szerint kivonatolása, az előző évi ösztöndíjasok beszámolóinak nyilvántartása) a PIM végzi.
b.)   Az ösztöndíj kizárólag pályázat útján nyerhető el. A pályázatot két formában:1. papír alapon (postai úton vagy személyesen) és 2. elektronikusan is be kell nyújtani. Az ösztöndíjakat – a szükséges szerződések és nyilatkozatok megkötése után – az MMIKL folyósítja.
c.)    A pályázati korhatár: olyan személy pályázhat, aki a pályázati határidő lejártakor még nem tölti be 35. életévét. Pályázhatnak korábbi ösztöndíjasok is, amennyiben a két ösztöndíjas időszak között eltelt legalább öt év, és a korhatárnak még megfelelnek.
d.)   Az ösztöndíj időtartama 12 hónap.
e.)    Amennyiben a kuratórium nem talál elegendő számú színvonalas pályázatot a beérkezett pályaművek között, kevesebb számú ösztöndíjat is kioszthat, mint a meghirdetett keretszám.
f.)    Az ösztöndíj nem osztható meg.
 
 
2.) A kuratórium
 
a.)    A kuratórium létszáma: 6 fő. Tagjait a jogelőd Oktatási és Kulturális Minisztérium nevezte ki, illetve a NEFMI nevezi ki 3 éves időtartamra.
b.)   Az ösztöndíj titkárát a szakmai lebonyolító szerv (Petőfi Irodalmi Múzeum) jelöli ki.
c.)  A kuratórium feladata, hogy döntsön az előző évi ösztöndíjasok beszámolóiról és az új pályázatokról, kialakítsa a működési rendjét, véleményt és állásfoglalást fogalmazzon meg az ösztöndíjjal kapcsolatos minden lényeges kérdésben.
d.) A kuratórium kizárólag a kiírásnak megfelelő pályázatokat bírálja el.
e.) Amennyiben a kuratórium a beszámolót nem tartja kielégítőnek, kiegészítést kérhet, és a döntést elhalaszthatja. Ha a beszámolót, vagy a beszámoló kiegészítését nem tartja elfogadhatónak – az ösztöndíjas nem tett eleget a munkatervi vállalásának –, akkor írásbeli indoklás mellett visszavonhatja az ösztöndíjat, amely visszafizetési kötelezettséggel jár. A beszámoló elfogadása a végzett munka és az ösztöndíj-kifizetés teljesítményigazolására szolgál.
f.) A kuratórium a pályázati kiírásban szereplő szempontok alapján indokolja a nyertes pályázatokról hozott döntését, melyet a PIM honlapján nyilvánosságra hoz a jegyzőkönyv szerint.
g.) A kuratóriumi ülés eseményeit a titkár és a minisztériumi küldött jegyzőkönyvben rögzíti és eljuttatja a NEFMI-hez, PIM-hez és az MMIKL-hez.
A jegyzőkönyv tartalmazza:
- az ülés helyét és időpontját,
- az ülés résztvevőinek nevét,
- a határozatképességet,
- az esetleges összeférhetetlenséget (részletezve külön nyilatkozatban),
- a szavazás módját,
- a kuratórium döntéseit,
- két kuratóriumi tag, a titkár, a NEFMI  képviselője aláírását.
A jegyzőkönyv melléklete a kurátorok által kitöltött és aláírt összeférhetetlenségi    nyilatkozat.
 
 
3.) A közzététel
 
a.) A pályázókat az eredményről a döntést követő 15 napon belül a PIM elektronikus úton értesíti.
b.) A nyertesek névsorát és témacímeit, továbbá az előző évi ösztöndíjasok – az ösztöndíj idején született – írásainak részleteit a PIM honlapján teszi közzé, biztosítva az elvégzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát.
c.) Amennyiben van rá mód, a kulturális tárca az ösztöndíjasok munkáinak elhelyezéséről, bemutatásáról gondoskodik bel- és külföldön egyaránt.
 
 
4.) Az ösztöndíjas
 
a.)    Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj idején elvégzi a pályázatában megjelölt munkát. Erről és az összeférhetetlenségről nyilatkozatot ad.
b.) Az ösztöndíj lejártakor egy rövid szakmai beszámoló mellett kb. 20-30 flekkes, lehetőleg nem publikált, az ösztöndíj ideje alatt született írásrészlettel (szépirodalmi művel) számot ad a támogatás idején végzett munkájáról, amit – elektronikus úton – eljuttat a PIM-be, az ösztöndíj titkárához. Ennek elmaradása – a nyilatkozat és a szerződés értelmében – az ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
 
 
5.) Az ösztöndíj felügyelete
 
a.) Az ösztöndíj felügyeletére a NEFMI Művészeti Főosztálya jogosult.
b.)   A kuratórium döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntés érvénytelenségének megállapítását  a 2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv.) szabályai szerint lehet kezdeményezni. A kezdeményezést a PIM főigazgatóságára kell benyújtani.
 
 
A Működési Szabályzat (MSZ) hitelesítője: NEFMI

Terembérlet
Sajtószoba
Irodalmi évfordulók
Hírlevél feliratkozás