Szakirodalom

A szakirodalmat összeállította BENDE JÓZSEF és HAFNER ZOLTÁN.


Digitalizált szakirodalom
 
Lengyel Balázs: Egy vers születése. = L. B.: Verseskönyvről verseskönyvre. Bp. 1982. Magvető.
Mándy Iván: Pilinszky. = M. I.: Átkelés. Bp. 1983. Magvető.
Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky.  = N. N. Á.: A magasság vágya. Bp. 1992. Magvető.
Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János két verse. = N. N. Á.: A magasság vágya. Bp. 1992. Magvető.
Orbán Ottó: Holtak szellemével társalog. = O. O.: Lakik a házunkban egy költő. Bp. 1999. Magvető.
Hafner Zoltán: Részletek a Harmadnapon fogadtatásából.  = Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Szerk.: Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap.
Lator László: Személyes, személytelen.  = Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Szerk.: Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap.
Tandori Dezső: Pilinszky János válogatott művei.  = Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Szerk.: Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap.
Esterházy Péter: A mi a bánat.  = E. P.: A szabadság nehéz mámora. Bp. 2003. Magvető.

Szakirodalom
 
Kötetek
 
Fülöp László: Pilinszky János. Bp. 1977. Akadémiai Kiadó, 243 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).
Fülöp László: Pilinszky János. [2. kiad.] Bp. 1979. Akadémiai Kiadó, 244 l. /Kortársaink/ – A borítón Koffán Károly fotója, valamint Pilinszky Éjféli fürdés c. versének fakszimiléje (részlet).
Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus. (Misztika és líra összefüggése.) Bp. 1981. Akadémiai Kiadó, 127 l. /Opus. Irodalomelméleti tanulmányok 7./
Tüskés Tibor: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1986. Szépirodalmi Könyvkiadó 302 l. /Arcok és vallomások/ A borítón Moldvay József fotója.
Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Sárospatak 1987. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 316 l., 16 t.
Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Második, jav., bőv. kiadás. Sárospatak 1988. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.
In memoriam Pilinszky. [Versek, interjúk, emlékezések, fényképek, grafikák.] A könyvet összeállította és az interjúkat készítette Bogyay Katalin. Bp. [1990.] Officina Nova, 136 l. – A védőborítón Kóka Ferenc Terek – Pilinszky János emlékére c. festménye.
Tartalom: Takács Zsuzsa: A legbelső szobában. Pilinszky János emlékének. [V.] 10.; Magától talált rá a keresztény gondolkodás élő gócaira. Beszélgetés Jelenits Istvánnal. 11–14.; Egyetlenegyszer találkoztunk. Beszélgetés Raj Tamással. 15–17.; Ágh István: Pilinszky éjszakája. [V.] 18.; Az égbolttal volt eljegyezve. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel. 20–24.; Nem lehetett nem szeretni. Beszélgetés Csorba Győzővel. 25–28.; Czigány György: Asztalok. Pilinszky Jánosnak. [V.] 30.; Mintha egy égő tekintetű koldulóbarát lett volna. Beszélgetés Lator Lászlóval. 31–35.; Nem járt múzeumokba. Római beszélgetés Szőnyi Zsuzsával. 36.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 37–39.; Károlyi Amy: Pilinszky. [V+Eml.] 40.; Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá. Beszélgetés Károlyi Amyval. 41.; Nemeskürty István: Pilinszky. [Eml.] 44–45.; Zalán Tibor - Török László: Három vázlat – Töredék. Pilinszky János emlékének. [V.] 46–47., 49., 51.; Valami megnevezhetetlen, furcsa félelem volt benne. Beszélgetés Domokos Mátyással. 48–55.; Határ Győző: Szellem. [V.] 56.; Határ Győző: Verselemzés. 57–58.; Azon elmélkedett, hogyan lehetne szent. Beszélgetés Bodnár Györggyel. 60–61.; Számára a beszéd létforma volt. Beszélgetés Vujicsics D. Sztojánnal. 62–-63.; Papp Tibor: Pátkai, Pilinszky és a Pincér. (Részlet) [Képvers] 64–67.; Pátkai, Pilinszky és a Pincér. Beszélgetés Papp Tiborral (Párizs). 69–71.; Sediánszky János: Pilinszky-képeslapok. 73–74.; Somlyó György: Szívroham. [V.] 75.; Soha nem volt számonkérő. Beszélgetés Somlyó Györggyel. 78–80.; [Balla Demeter fotója.] 81.; Rávezetett a szépség fontosságára. Beszélgetés Vencel Verával. 82–83.; Veress Miklós: Fogoly. Pilinszky halálára. [V.] 84.; Konrád György: Pilinszky. [Esszé] 86–88.; Kinyitogatta az ablakokat, és ott állt a szélben egyedül. Beszélgetés Wilt Pál filmrendezővel, Schaár Erzsébet és Vilt Tibor fiával. 89–90.; Mészöly Miklós: Gyorsfénykép Pilinszky Jánosról. [Esszé] 92–93.; Görgey Gábor: Impromptu Pilinszkyről. [Eml.] 94–97.; Színháziatlan színházeszménye volt. Beszélgetés Sík Ferenc rendezővel. 98.; Márai Enikő: Pilinszky-jelenlét a színpadon. [Eml.] 99–100.; Jánosy István: Hitetlen Tamás. [V.] 102.; Tandori Dezső: „…hol én is laktam s nem lakom…” Pilinszky Jánosnak 1990 januárjában. [Esszé] 103–104.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Eml.] 105–106.; Balla Zsófia: Meghalt Pilinszky János. [V.] 107.; Spirituálisan élte az életet. Beszélgetés Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 108–115.; Tudatosan tette magát tönkre. Beszélgetés Kocsis Zoltánnal. 117–118.; János mindig a lényegre törekedett… Párizsi beszélgetés Wiener Pállal. 119–123.; Orbán Ottó: A beteg Pilinszky. [V.] 124.; Török Endre: Ártatlanság és próbatétel. [Esszé] 126–127.; Nádor Tamás: Egy szempár. [Eml.] 128.; Szabó Ferenc: A bárány mennyegzője. (In memoriam Pilinszky) [V.] 129.; A depresszió a valódi világ víziója. Beszélgetés Ingrid Ficheux-vel (Párizs) 131–133.; Bogyay Katalin: In memoriam Pilinszky-Grotowski – avagy a színház narkotikuma. [Eml.] 134–135.; Kányádi Sándor: Elmaradt találkozás Pilinszky Jánossal. [V.] 136.
Csokits János: Pilinszky Nyugaton. A költő 32 levelével. Bp. 1992. Századvég, 136 l. – A borítót Kállay Judit tervezte Kondor Béla Pilinszky Jánosról készült portréjának felhasználásával.
Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. Harmadik kiadás. Sárospatak 1995. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, 327 l., 16 t.
Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka. Bp. 1996. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 159 l., 22 t. [képmélléklet, fakszimilékkel] /A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 22./
Tüskés Tibor: Pilinszky János. Második [jav., bőv.] kiadás. Bp. 1996. Kráter Műhely Egyesület, 197 l. /Teleszkóp/ A borítón Vattay Elemér fotója.
Dr. Mohácsy Károly – Dr. Vasy Géza: Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára. Mintafejezet. Pilinszky János. Bp. 1996. Korona Kiadó, 15 l. – Moldvay József fotójával.
„Merre, hogyan?” Tanulmányok Pilinszky Jánosról. Szerk. Tasi József. Bp. 1997. Petőfi Irodalmi Múzeum, 333 l. – A címlapon G. Fábri Zsuzsa fotója.
Tartalom: Praznovszky Mihály: A Pilinszky János emlékülés megnyitója. 5–6.; Jelenits István: Költői pálya a szent és a profán metszésvonalán. 7–19.; Németh G. Béla: A hit hitele. 20–25.; Balassa Péter: Semmit se látni. (Látnak s láttatnak-e Pilinszky János látomásai?) 26–30.; Radnóti Sándor: Pilinszky kánona. 31–34.; Juhász Erzsébet: Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében. 35–40.; Szigeti Lajos Sándor: A teremtett Isten csendje. Pilinszky Apokrifja és apokrifjai. 41–55.; Szávai Dorottya: Pilinszky János költészete és az ima teológiája. 56–64.; Tüskés Tibor: „Merre, hogyan?” Kísérlet egy Pilinzky-vers értelmezésére. 65–71.; Kabdebó Lóránt: Különbéke és különítélet. 72–74.; Tasi József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre?” Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján. 75–83.; Szörényi László: Pilinszky és Kempis Tamás. 84–95.; Tverdota György: Pilinszky és Dosztojevszkij. 96–103.; Lengyel András: Pilinszky János Ady-képe. 104–110.; Beney Zsuzsa: Én: kadettja valami másnak. Pilinszky János és József Attila. 111–116.; Reisinger János: Pilinszky és Simone Weil. 117–120.; Hankovszky Tamás: Krisztus és Sziszüphosz. 121–131.; Kassai György: Pilinszky és Franciaország. 132–138.; Sepsi Enikő: Pilinszky János költészete a hatvanas-hetvenes években és Robert Wilson színháza. 139–153.; Tarján Tamás: Pilinszky, a színműíró. (Gyorsrajz) 154–158.; Rónay László: Pilinszky az Új Ember szerkesztőségében. 159–162.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. 163–172.; Bán Zoltán András: Vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. (Pilinszky regénytervéről) 173–177.; Götz Eszter: „Az idő színe és fonákja”. A Pilinszky-próza időszemlélete. 178–184.; Dávidházi Péter: Pilinszky beszélgetéseinek könyve. 185–202.; Kurtán Tünde: A meghasadt tér melankóliája. Az igekötők szerepe Pilinszky János költészetében. 203–216.; Danyi Magdolna: Mondat- és gondolatalakzatok Pilinszky költői nyelvében. (Tanulmányvázlat) 217–236.; Körmendy Kinga: Pilinszky János kéziratos hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárában. 237–241.; Hafner Zoltán: Nem csak filológia. 242–245. Esterházy Péter: A mi a bánat. 249–251.; Ferenczi László: Emlékek Pilinszky Jánosról. 252–255.; Fodor András: Találkozások Pilinszkyvel. 256–260.; Gyurkovics Tibor: „Pirkadó madár”. 261–264.; Kocsis Zoltán: Pilinszky Jánosról. 265–267.; Lengyel Balázs: A Mirabeau híd alatt. 268–275.; Nagy Gáspár: Állsz a hózuhatagban. [V.] 276.; Nagy Gáspár: János P. [V.] 277.; Nagy Gáspár: „Fénylő folyó a szürkületben”. Pilinszkyről – születésének 75. és halálának 15. évében. 278–279.; Somlyó György: (Több híján) két szó Pilinszkyről. 280–283.; Tandori Dezső: Egy film, egy nóta. 284–285.; Tandori Dezső: A romterep és járj. 286–288.; Tandori Dezső rajzai Pilinszky János emlékére. 289–296.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. 297–301.; Vasadi Péter: Pilinszky Jánosról. 302–306.; Vattay Elemér: Egy „hites fotográfus” emlékképei, törmelékei. 307–311.; Kulcsár Szabó Ernő: Kérügma és abúzió. A Pilinszky-emlékkiállítás elé. 315–318.; Alexa – Benedicta – Johanna: Szervita nővérek emlékezése Pilinszky Jánosra. 319–327.; Tasi József: Utószó. 328–329.
Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2000. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. /In memoriam/ – A címlapon Vattay Elemér felvétele, a hátsó borítón P. J. sírja a Farkasréti temetőben (Rétfalvi Sándor alkotása).
Tartalom: [Adataim] Pilinszky János: Ars poetica helyett. [Esszé] 7–11.; Tüskés Tibor: Introitusz. (Részlet) [Tan.] 11–21.; Pilinszky János: [Adataim�] (Levélrészlet Lorand Gasparnak.) 22. [„Egyedül Istennek írunk”] Takáts Vilmos: „Tündéri izzás” Emlékezés Pilinszky Jánosra. 25–35.; Rónay György: Trapéz és korlát. [Krit.] 35–38.; Nemes Nagy Ágnes: Trapéz és korlát. [Krit.] 38–40.; Jelenits István: Utószó a Trapéz és korlát-hoz. 40–45.; Pilinszky János levele Pilinszky Jánosnénak. 45–48.; Domokos Mátyás: Pilinszky János: Harmadnapon. (Rövidítve) [Tan.] 48–60.; Hafner Zoltán: Részletek a Harmadnapon fogadtatásából. (Rövidítve) [Tan.] 60–63.; Pilinszky János: Nyilatkozat a Harmadnapon című kötetről. 63–64.; Balassa Péter: A látvány és a szavak. A Harmadnapon – huszonöt év után. [Tan.] 65–77.; Pilinszky János: Az Apokrifról. (Interjúrészlet) 77–78.; Lengyel Balázs: Egy vers születése. [Esszé] 78–82.; Jelenits István: Pilinszky-filológia. (Részlet) [Tan.] 82–84.; Lator László: Személyes, személytelen. [Verselemzés] 85–91.; Nemes Nagy Ágnes: Pilinszky János két verse. A szerelem sivataga, Négysoros. [Verselemzés] 91–99.; Valaczka András: Négysoros – az értelmezés nehézségei. [Verselemzés] 99–102.; Németh László: A magyar vers útja. (Részlet) [Tan.] 103–105.; Gattyán Nikolett–Szalay László: „Egyedül Istennek írunk”. Adalékok egy Pilinszky-vers értelmezéséhez. [Tan.] 105–117.; Rónay György: Rekviem. (Részlet) [Krit.] 117–123.; Hafner Zoltán: „Irodalmilag talán a legigénytelenebbnek tűnik” Pilinszky KZ-oratóriumáról. [Tan.] 124–131.; Pierre Emannuel: Nyilatkozat a KZ-oratóriumról. 131–132.; Bányai János: Mozdulatlan jelenlét. [Krit.] 132–135.; Pilinszky János vallomásai új költői korszakáról. (Interjúrészletek.) 135–138.; Gerold László: A csillagmozgású színház esztétikája. Beszélgetések Sheryl Suttonnal. [Tan.] 139–146.; Tandori Dezső: Pilinszky János válogatott művei. [Krit.] 146–152.; Pilinszky János levele Baitz Máriának. 152–155.; Pilinszky János vallomásai regénytervéről. (Interjúrészletek.) 155–159.; Pilinszky János: Önéletrajzom. 159–160.; Bán Zoltán András: A vasgolyó avagy a mozdulatlan regény. Pilinszky regénytervéről. [Tan.] 161–167.; Lengyel Balázs: A hiány költője. Pilinszky János. [Tan.] 167–172. [Egy titok margójára] Fülöp László: Pilinszky János halálára. [Nekr.] 175–177.; Kibédi Varga Áron: Pilinszky János (1921–1981). [Nekr.] 178–180.; Radnóti Sándor: A misztikus költő. [Esszé] 180–186.; Ted Hughes: Pilinszky János költészete. Előszó a magyar költő verseinek angol nyelvű válogatásához. (Kada Júlia ford.) 186–195.; Lorand Gaspar: Roncs és ragyogás. Pilinszky János költészete. (Ádám Péter ford.) [Esszé] 195–198.; Beney Zsuzsa: „Én: kadettja valami másnak”. Pilinszky János és József Attila. [Tan.] 198–207.; Bende József: Pilinszky és Simone Weil. [Tan.] 207–218.; Jelenits István: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. [Tan.] 219–239.; Domokos Mátyás: Pilinszky prózában. [Tan.] 239–252.; Angyalosi Gergely: Pilinszky találkozásai. Pilinszky János: Publicisztikai írások. [Krit.] 252–255.; Rónay László: Pilinszky, a levélíró. [Krit.] 255–265.; Bartócz Ágnes: Egy Pilinszky-levél margójára. [Eml.] 266–272. [Az ember itt] Németh László: Az utolsó vásárhelyi év. (Részlet) [Eml.] 275–278.; Mándy Iván: Pilinszky. [Eml.] 278–281.; Az égbolttal volt eljegyezve. Bogyay Katalin beszélgetése Nemes Nagy Ágnessel. (Részlet) 282–283.; Weöres Sándor Pilinszky János Szálkák című kötetéről. Kabdebó Lóránt beszélgetése Weöres Sándorral és Károlyi Amyval. (Részlet) 284–293.; Vasadi Péter: Pilinszky. [Esszé] 293–296.; Nemes Nagy Ágnes: Valaki más. [Esszé] 296–299.; Czjzek Éva: Emlékezés Pilinszky Jánosra. 300–307.; János mindig a lényegre törekedett� Bogyay Katalin beszélgetése Wiener Pállal. 307–314.; Tasi József beszélgetése Kocsis Zoltánnal Pilinszky Jánosról. (Rövidítve) 314–334.; Csokits János: 1976. (Rövidítve) [Eml.] 334–347.; Vajda Miklós: Éj volt, egy síró magyar költővel az ágyon. [Eml.] 347–353.; Spirituálisan élte az életet. Bogyay Katalin beszélgetése Törőcsik Marival és Maár Gyulával. 354–365.; Kovács Péter: Levél Rónay László barátomnak. 365–372.; Esterházy Péter: A mi a bánat. [Esszé] 372–375.; Orbán Ottó: Holtak szellemével társalog. [V.] 375–376.
Pilinszky János. Bibliográfia. Összeáll. Bende József és Hafner Zoltán. Bp., 2001. Osiris, 427 l. – A borítón Pinke Miklós három fotójával (1981).
Senkiföldjén. In memoriam Pilinszky János. Vál., szerk., összeáll. Hafner Zoltán. Bp. 2002. Nap Kiadó, 379 l., 8 t. / In memoriam/ – Harmadik, változatlan utánnyomás.
Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. Pozsony, 2002. Kalligram, 197 l. /Tegnap és Ma/
Kovács Erika: „Mindenből költészet lesz és csend…” Pilinszky-emlékek, dokumentumok. Bp., 2003. Osiris, 125 l.
Kuklay Antal: A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez. 4., bőv. kiadás. Bp., 2005. Open Art Kiadó, 351 l.


Kötetben megjelent művek ismertetései
Trapéz és korlát
– –: = Új Ember 1946. június 28. 11.
Rónay György = Magyarok 1946. 7. sz. 402–403.
Bóka László = Új Magyarország 1946. augusztus 13. 10.
Vidor Miklós = Válasz 1946. 2. sz. (november) 188–189.
Alaksza Ambrus = Sorsunk 1946. 3. sz. (december) 174.
Nemes Nagy Ágnes = Újhold 1946. 1. sz. (december) 152.
Ignácz Rózsa = Vigilia 1946. 1. sz. (december) 64.
Aranymadár
– –: = Új Ember 1958. február 2.
Csertői [Oszkár]= Köznevelés 1958. 4. sz. III. 1.
T[üskés] T[ibor] = A Könyvtáros 1958. 5. sz. 397.
T[üskés] T[ibor] = Könyvbarát 1958. 237.
Harmadnapon
Ungvári Tamás = Magyar Nemzet 1959. szeptember 15. 4.
– –: = Új Ember 1959. szeptember 27. 3.
Kéry László = Élet és Irodalom 1959. október 16. 5.
Maár Gyula = A Könyvtáros 1959. 11. sz. 868. = Könyvbarát 1959. 516.
Rajcsányi László = Népművelés 1959. 11. sz. 29.
– –: [Rónay György] = Vigilia 1959. november 682–686.
Pándi Pál = Népszabadság 1959. november 3. 8.
V[értessy] M[iklós] = Evangélikus Élet 1959. 43. sz. 4.
T. Gy. = Film Színház Muzsika 1959. november 20. 32.
Diószegi András = Kortárs 1960. február 276–283.
Határ Győző = Irodalmi Újság [Párizs] 1960. február 15. 8.
Rekviem
Kunszery Gyula = Új Ember 1963. december 29. 2.
Rónay György = Jelenkor 1964. március 271–276.
Maros László = Alföld 1964. május 478–479.
[Jelenits István] Tótfalusy István = Vigilia 1964. május 316–319.
Akác István = Napjaink 1965. július 1. 9.
Nagyvárosi ikonok
Possonyi László = Új Ember 1970. december 13. 2.
Szabolcsi Miklós = Népszabadság 1970. december 29. 7.
Demény Ottó = Magyar Hírlap 1970. december 31. mell. IV.
Vas István = Élet és Irodalom 1971. január 2. 10–11.
Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1971. január 17. 13.
Rónay György = Vigilia 1971. február 132–135.
Futaky Hajna = Jelenkor 1971. április 361–366.
Fülöp László = Alföld 1971. május 67–70.
Tüskés Tibor = Tiszatáj 1971. július 664–669.
Béládi Miklós = Népszava 1972. április 15. 8.
Szőts Ferenc = Üzenet [Szabadka] 1972. 5. sz. 335–336.
Szekér Endre = Korunk [Kolozsvár] 1972. 6. sz. 941–944.
Szálkák
Vasadi Péter = Új Ember 1972. december 10. 2.
Demény Ottó = Magyar Hírlap 1972. december 16. mell. IV.
Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1972. december 30. 16.
(kartal) [Zsuzsa] = Magyar Nemzet 1973. január 7. 13.
Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1973. január 27. 11.
Székely Ákos = Életünk 1973. február 171–175.
Béládi Miklós = Kritika 1973. február 22.
[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1973. február 131–133.
Fülöp László = Alföld 1973. március 78–81.
Monoszlóy Dezső = Új Látóhatár [München] 1973. 2. sz. 174–179.
Szabó Ferenc = Katolikus Szemle [Róma] 1973. 3–4. sz. 323–326.
Diószegi András = Kortárs 1973. október 1675–1679.
Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.
Végkifejlet
Beney Zsuzsa = Könyvvilág 1974. 4. sz. 2.
F[alus] R[óbert] = Népszabadság 1974. június 21. 7.
Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1974. június 21. 17.
Bányai János = Magyar Szó [Újvidék] 1974. június 22. 12.
Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1974. június 29. 11.
[Rónay László] S[íki] G[éza] = Új Ember 1974. június 30. 4.
Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.
Reményi József Tamás = Napjaink 1974. július 9.
Szuromi Lajos = Alföld 1974. augusztus 74–78.
Galsai Pongrác = Kritika 1974. augusztus 23–24.
Csűrös Miklós = Magyar Hírlap 1974. augusztus 10. mell. IV.
Kartal Zsuzsa = Magyar Nemzet 1974. szeptember 15. 13.
Futaky Hajna = Jelenkor 1974. október 943–946.
Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.
Beney Zsuzsa = Vigilia 1975. január 38–43.
Melczer Tibor = Napjaink 1976. július 9.
Bata Imre = Le PEN Hongrois n° 16 (1976).
A nap születése
Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1974. 17. sz. 10.
Cs. Nagy István = Életünk 1974. április 380–382.
Szakolczay Lajos = Magyar Hírlap 1974. június 8. mell. IV.
Radnóti Sándor = Kortárs 1974. július 1157–1164.
Bába Iván = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1974. 10. sz. 956–957.
Fülöp László = Tiszatáj 1974. november 77–83.
Tér és kapcsolat
Rózsa Gyula = Népszabadság 1975. július 6. mell. 8.
Hegyi Béla = Új Ember 1975. augusztus 24. 2.
Alföldy Jenő = Élet és Irodalom 1975. szeptember 13. 10.
Turi Gábor = Új Symposion 1975. 124. sz. 265–267.
Tüskés Tibor = Tiszatáj 1975. október 80–82.
Radnóti Sándor = Kortárs 1976. augusztus 1306–1312.
Kráter
H[egyi] B[éla] = Új Ember 1976. május 16. 2.
Bata Imre = Népszabadság 1976. május 22. 6.
Kartal Zsuzsa = Új Tükör 1976. 23. sz. 38.
Ács Margit = Magyar Nemzet 1976. június 1. 4.
[Rónay László] Síki Géza = Vigilia 1976. október 714–715.
Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1976. 45. sz. 11.
Bécsy Ágnes = Kritika 1976. december 25–26.
Szabó Sándor Géza = Hajdú–Bihari Napló 1976. december 8. 5.
Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye
Könczöl Csaba = Könyvvilág 1977. 9. sz. 13. = Bücher aus Ungarn 1978. 1. sz. 51–52. = Hungarian PEN. 19. sz. (1978) 110–111.
Kenyeres Zoltán = Új Tükör 1977. 47. sz. 2.
[Vasadi Péter] (vasadi) = Új Ember 1977. november 27. 2.
Lengyel András = Somogyi Néplap 1977. december 10. 5.
Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.
Vinkó József = Magyar Hírlap 1978. február 12. 10.
Tarján Tamás = Magyar Nemzet 1978. február 19. 13.
Vajda Gábor = Magyar Szó [Újvidék] 1978. június 24. 21. kult. mell.: Kilátó 1978. 2. sz.
Gerold László = Híd [Újvidék] 1978. 3. sz. 339–344.
Magyari Imre = Alföld 1978. április 75–76.
Szkárosi Endre = Kritika 1978. június 23–24.
Radnóti Sándor = Új Írás 1978. július 103–107.
Melczer Tibor = Napjaink 1978. augusztus 29–30.
Csáky Károly = Hét 1978. 21. sz. 8.
Kardos András = Kortárs 1979. május 789–792.
Válogatott művei
Illés Jenő = Film Színház Muzsika 1978. 3. sz. 21.
Bécsy Ágnes = Kritika 1978. április 32.
Bata Imre = Népszabadság 1978. október 31. 7.
d. cs. = Dunántúli Napló [Pécs] 1978. december 3. 6.
B. Juhász Erzsébet = Könyvvilág 1978. 12. sz. 4.
Tandori Dezső = Kortárs 1979. május 819–821.
Pomogáts Béla = Üzenet [Szabadka] 1979. 6. sz. 379–380.
Könczöl Csaba = Magyar Nemzet 1979. szeptember 2. 13.
Szög és olaj
[Dlusztus Imre] (di) = Szegedi Egyetem 1983. 9. sz. 2.
Tarján Tamás = Népszabadság 1983. május 10. 7.
Alföldy Jenő = Népszabadság 1983. augusztus 26. 7.
B[alássy] L[ászló] = Új Ember 1983. 21. sz. 4.
Donáth László = Evangélikus Élet 1983. 28. sz. 3.
Balassa Péter = Élet és Irodalom 1983. 32. sz. 11.
Páll László = Reformátusok Lapja 1983. 36. sz. 3.
Bálint B. András = Forrás 1983. november 91–93.
Csetri Lajos = Tiszatáj 1983. december 68–71.
Pomogáts Béla = Napjaink 1983. december 30–31. = Magyar Hírlap 1983. szeptember 17. 8.
Pályi András = Jelenkor 1984. március 275–281.
Rónay László = Kortárs 1984. március 477–480.
Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.
Varga Zoltán = Híd [Újvidék] 1985. 1. sz. 87–94.
Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = Bücher aus Ungarn 1985. 3. sz. 29–31.
B[éládiné] Hajtó Zsófia = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 150.
Beszélgetések Pilinszky Jánossal
Tarján Tamás = Népszabadság 1983. november 15. 7.
Pomogáts Béla = Magyar Hírlap 1983. december 10. 8.
Rónay László = Népszava 1983. december 30. 6.
Liptay Katalin = Könyvvilág 1983. 12. sz. 7.
K[ocsis] L. M[ihály] = Magyar Ifjúság 1983. 52. sz. 39.
Földényi F. László = Élet és Irodalom 1984. március 2. 10.
Jagusztin László = Hajdú–Bihari Napló 1984. április 28. 5.
Szekér Endre = Műhely 1984. 4. sz. 71–73.
Csókás László = Új Írás 1984. május 123–125.
lugos péter = Új Ember 1984. május 27. 6.
Rónay László = Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 5–6. sz. 752–755.
Rónay László = Vigilia 1984. június 472–473.
Fülöp László = Alföld 1984. szeptember 79–81.
Juhász Erzsébet = Híd 1984. 11. sz. 1562–1565.
Bakonyi István = Forrás 1985. január 94–95.
Könczöl Csaba = Kritika 1985. január 25.
Tüskés Tibor = Tiszatáj 1985. január 75–79.
Alexa Károly = Hungarológiai Értesítő 1985. 3–4. sz. 33–34.
Budai Katalin = Teológiai Szemle 1985. 4. sz. 253–254.
Pilinszky János legszebb versei
Szilágyi Júlia = Utunk [Kolozsvár] 1984. 6. sz. 4.
A mélypont ünnepélye
Vasadi Péter = Új Ember 1984. december 9. 6.
Rónay László = Magyar Hírlap 1984. december 15. 8.
Tarján Tamás = Népszabadság 1984. december 23. 7.
Tarján Tamás = Könyvvilág 1985. január 3.
Vári Attila = Magyar Nemzet 1985. január 18. 8.
Rónay László = Népszava 1985. február 16. 10.
Csűrös Miklós = Le Livre Hongrois n° 3 (1985) 27–30. = BucherUng 1985. 3. sz. 29–31.
Grezsa Ferenc = Új Írás 1985. április 121– 125.
Rónay László = ItK 1985. 4–5. sz. 573–577.
Cselényi [László] = Hét [Pozsony] 1985. 25. sz. 15.
Balassa Péter = Kortárs 1985. május 154–157.
Balogh Ernő = Népszabadság 1985. május 18. 16.
Kőháti Zsolt = Filmkultura 1985. 5. sz. 74–77.
Szilágyi Ákos = Kritika 1985. július 38–39.
Erdődy Edit = Vigilia 1985. október 800–802.
Ferenc Takács = World Literature Today [Norman Okla.] 1986. n° 1 151–152.
Fázsy Anikó = Le PEN Hongrois n° 28 (1987) 112–113.
A nap születése
Kállay Tünde = Népszava 1985. szeptember 26. 6.
Pilinszky János összegyűjtött versei
Tüskés Tibor = Könyvvilág 1987. 6. sz. 2.
Vasy Géza = Népszava 1987. november 14. 8.
Dési Ábel = 7 Nap [Szabadka] 1987. 44. sz. 31.
Vasadi Péter = Új Ember 1987. november 23. 6.
Dlusztus Imre = Élet és Irodalom 1987. november 27. 10.
Valaczka András = Vigilia 1988. június 472.
Cselényi László = Hét [Pozsony] 1988. 7. sz. 9.
Lengyel Balázs = Élet és Irodalom 1989. április 7. 11.
Kalandozás a tükörben
Pósa Zoltán = Kincskereső 1988. 5. sz. 37–38.
Rigó Béla = Könyvvilág 1988. 5. sz. 43.
Lévai Júlia = Élet és Irodalom 1988. szeptember 2. 10.
Pilinszky János összegyűjtött versei
Rónay László = Stádium 1992. 3. sz. 114.
V. Bálint Éva = Magyar Hírlap 1992. június 6. (Ahogy tetszik kult. melléklet) VII.
Varga Mátyás = Vigilia 1992. augusztus 636.
Rónay László = Új Forrás 1992. október 78.
Széppróza
Vajda Barnabás = Irodalmi Szemle [Pozsony] 1993. szeptember 93–94.
Jász Attila = Vigilia 1994. május 393–394.
Beszélgetések
Koppány Zsolt = Könyvvilág 1994. augusztus 8.
Könczöl Csaba = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1994. október 1.
Bán Zoltán András = Beszélő 1994. október 20. 37–38.
Götz Eszter = Magyar Hírlap 1994. november 2.
Szakolczay Lajos = Kortárs 1995. június 117–118.
Naplók töredékek
Szegedy–Maszák Mihály = Protestáns Szemle 1995. 2. sz. 155–159.
Jeles András = Népszabadság (Könyvszemle c. melléklet) 1995. július 1. 4.
Tillmann J. A. = Magyar Narancs 1995. július 27. 36.
Tallós Péter = Vigilia 1996. április 315–316.
Pilinszky fényképei
Götz Eszter = Magyar Hírlap 1996. február 10. 16.
(f. g.) = Új Ember 1996. június 16.
Nádas Péter = Kritika 1996. június 24–25.
Szepesi Attila = Forrás 1996. augusztus 90–92.
Széppróza
Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.
Gróh Gáspár = Magyar Szemle 1997. május 194–199.
Versfüzet
Sajó László = Magyar Narancs 1996. december 5. 43.
Tasi József = Élet és Irodalom 1997. január 24. 15.
Pályi András = Élet és Irodalom 1997. március 7. 13.
Reményi József = Népszabadság 1997. március 8. 29.
Pilinszky Rómában
Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.
– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.
Szakolczay Lajos = Várnegyed 1997. december 19. Karácsony (melléklet) IV.
Pilinszky János össszegyűjtött levelei
– – : = Magyar Nemzet 1997. június 7. 19.
Szabó Ferenc = Távlatok 1997. 5. sz. 676–677.
Bárdos László = Élet és Irodalom 1997. december 19. 17.
Pilinszky János Márkus Annának
Martin Attila = Magyar Nemzet, 2001. júl. 28., 175. sz. 33.
Hafner Zoltán = Vigilia, 2001. 11. sz. 824–831.
Ottlik Géza: Csillagszórók az éjszakák. – Pilinszky János: A test költészete.
Kovácsy Tibor = Magyar Narancs, 2002. jan. 31., 5. sz. 39.