Emigrans.hu

Nyitólap
A honlapról
Emigrációtörténet
Gyűjteményi tájékoztató
Sajtógyűjtemény
Ajánló
Irodalmi topográfia
Kutatás
 

Társoldalak

       

Irodalmi topográfia

Alkotók

Sajtógyűjtemény

Kutatás

Gyűjteményi tájékoztató

Elöljáróban

Attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy a külföldön élt és alkotott magyar írók munkássága kultúránk szerves részét képezi, a Petőfi Irodalmi Múzeum az 1970-es évektől kezdve mind nagyobb figyelmet szentelt az emigrációban élők tevékenységének. Ez a figyelem nem azt jelentette, hogy intézményünk értékelni akarta volna munkásságukat, vagy bemutatni életpályájukat. Érdeklődésünk az általuk birtokolt, illetve létrehozott dokumentumok felé irányult.
 »
Gyűjteményi tájékoztató

A PIM emigrációs anyagainak névjegyzéke

 »
Kutatás

Linkek

Magyar Emigráns Írók és Műveik
 »

Gondolatok az emigrációból

Hisszük, hogy a sikerült művek önnön-magukat kötelezik el, alkotójuk külső beavatkozása nélkül; – a sikertelen, mert belső hitel nélküli műveken az elkötelezettség sem segít.
(Magyar Műhely, 1966/XI.)
 »
Események

Kéziratátadás

Saáry Éva Svájcban élő költő, kritikus, művész és mérnök, a Ticinói Magyar Egyesület illetve a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör elnöke születésnapi köszöntése és kéziratainak ünnepélyes átvétele
Újdonságok a honlapon

Nagy Csaba

A németországi magyar emigráns sajtó 1945 és 1989 között
Ha meg akarjuk vizsgálni, hogy mennyiben különbözik a nyugati magyar emigráció sajtója a hazaitól, célszerű e két fórum funkcióit szemügyre vennünk. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnánk, hogy a magyarországi hírlapok legfőbb hivatásuknak a hírközlést, az orientálást és a kultúraközvetítést tekintették egy meghatározott ideológia jegyében. Ezen célokkal szemben az emigrációban alapított lapok néhány sajátos kívánalomnak is meg kellett, hogy feleljenek.  »

 

Párizs


  Mert akkor volt jó, amikor fiatalon az ember elvesztette magát Párizsban, mint valami Bakonyban Adyval; amikor a fénybetűk álló zuhataga, a fekete kövek, a Louvre s a tetőüléses emeletes sárga omnibuszok, a montmartre-i híd alatt sírjában fekvő Zola és Stendhal emléke, a vol-au-vent vajas íze és a mi-septier vörös bora apró részekre osztották és felszívták az embert...  »

 

Szabó Zoltán


  (...) a progresszív magyar szellemi élet emberei az alá a keserves kényszer alá kerülnek, hogy nyugati tanítómestereiket, s ezzel egész szellemi formációjukat meg kell tagadniuk. Ez a folyamat lehetetlenné teszi, hogy jövőmet mint író Magyarországon képzeljem el (...)  »